Upravni odjel za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge

Sadržaj

Upravni odjel za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge

 • prati i razmatra pitanja u svezi ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • prati i razmatra pitanja u svezi zaštite prava Hrvatskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, kao i civilnih invalida rata
 • prati ostvarivanje prava branitelja iz nadležnosti upravnih tijela Grada Osijeka
 • surađuje s braniteljskim udrugama u predlaganju programa pojačane skrbi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na području Grada Osijeka
 • razmatra i daje mišljenja o dokumentima, izvješćima i drugim prijedlozima iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • prati realizaciju programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata i civilnih invalida rata koji se financiraju iz proračuna Grada Osijeka
 • obavlja i druge poslove vezane uz prava branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje mu povjeri Gradonačelnik.
 • ostvaruje svakodnevne kontakte s braniteljskim udrugama
 • potiče, koordinira i sudjeluje u poslovima vezanim za ostvarivanje prava branitelja iz Domovinskog rata
 • surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, državne uprave i drugim institucijama iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • sudjeluje u izradi i izrađuje nacrte materijala o kojima odlučuje Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće
 • obavlja i druge poslove iz ovoga područja po nalogu Gradonačelnika

Zakoni i ostali propisi o hrvatskim braniteljima

Informacije odjela

Naziv:

Odbor za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefaks:

321 361

e-mail: branitelji@osijek.hr

Skip to content