Odsjek za protokol, promidžbu, međunarodnu i međugradsku suradnju

Sadržaj

Odsjek za protokol, promidžbu, međunarodnu i međugradsku suradnju

Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju posebna je ustrojstvena jedinica Ureda u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi, poslovi u svezi protokola i promidžbe za potrebe Vijeća, Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i drugih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad Osijek kao i predsjednika Vijeća i potpredsjednika, stručno organizacijski poslovi promidžbe i organiziranja javnih manifestacija, koordinira suradnju s predstavnicima javnih ustanova i službi na pripremama za predstavljanje Grada u zemlji i inozemstvu, organiziraju se i koordiniraju poslovi u svezi prijema gostiju te obavljaju pripreme za održavanje svečanih sjednica Vijeća, pripremaju se i organiziraju poslovi vezani za međunarodnu suradnju Grada Osijeka s drugim gradovima i institucijama izvan granica Republike Hrvatske, koordiniraju aktivnosti Grada s drugim institucijama s područja Grada u ostvarivanju prekogranične suradnje te radi na promicanju i popularizaciji ove suradnje, obavljaju i drugi poslovi iz područja prekogranične i euroregionalne suradnje. Izrađuje se i sudjeluje u izradi stručnih materijala i izvješća iz područja međunarodne suradnje, vodi brigu o realizaciji potpisanih sporazuma o prijateljstvu između Grada Osijeka i drugih inozemnih gradova.
U Odsjeku se obavljaju i poslovi ceremonijala, posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Grad, a u kojima sudjeluje predsjednik Vijeća, Gradonačelnik, njegovi zamjenici i drugi predstavnici Grada, obavljaju poslovi konferencija za tisak i drugih priopćavanja Vijeća, Gradonačelnika i predstavnika Vijeća kao i zamjenika Gradonačelnika.

Regulatorni okvir

Zakon o medijima, Narodne novine 59/04, 84/11, 81/13 (pročišćeni tekst)

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content