Zajednička istraživanja i razvoj energetske efikasnosti u pograničnim područjima

Sadržaj

Zajednička istraživanja i razvoj energetske efikasnosti u pograničnim područjima

Naziv projekta : Zajednička istraživanja i razvoj energetske efikasnosti u pograničnim područjima

Programski okvir: IPA CBC Hrvatska – Mađarska

Nositelj projekta: Grad Osijek

Partneri u projektu:

  • Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje,
  • Ekonomski fakultet, Institut za obnovljive izvore energije,
  • Univerzitet u Pečuhu,
  • IME energetska agencija iz Pečuha,
  • SZOCEG, Pečuh

Specifični cilj projekta:

U projektu se žele osposobiti jedinice lokalne samouprave, razvojne agencije i gospodarske subjekte za što veću primjenu mjera energetske efikasnosti, što veće korištenje obnovljivih izvora energije, te pripremiti uvjete za zajednički razvoj opreme za proizvodnju obnovljivih izvora energije i primjene energetske efikasnosti.

Ciljevi

  • Dva energetski rekonstruirana javna objekta u Hrvatskoj i Mađarskoj kao demonstracijski objekti u regiji.
  • povećanje kapaciteta Grada Osijeka i RRA o obnovljivim izvorima iz poljoprivrede i korištenju geotermalne energije u gradovima , te povećanje kapaciteta RIA i gradske uprave HU grada kroz metodologiju vođenja EE projekta koju će prenositi ostalim gradovima u regiji,
  • uspostava zajedničkog prekograničnog tima za provođenje EE projekata u gradovima i energetskih pregleda,
  • povećanje kapaciteta RIA i HU grada, te HU fakulteta kroz metodologiju EE rekonstrukcije javnih objekata i energetskih pregleda, te istraživanja na objektima.

Vrijednost projekta: 491.000,00 €

PROJEKT U PROVEDBI

Slaven Klobučar

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content