Safer Internet Centre Croatia: Making Internet a good and safe place

Sadržaj

Safer Internet Centre Croatia: Making Internet a good and safe place

Naziv projekta: Safer Internet Centre Croatia: Making Internet a good and safe place

Fond / Program: Connecting Europe Facility 2014 Telecom Call – Safer Internet Actions

Korisnik (Koordinator) projekta: Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Partneri u projektu: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Grad Osijek i Terrakom d.o.o.

Cilj(evi) projekta: Opći cilj je uspostava Centra za sigurniji Internet Hrvatske kako bi se postavile i proširile nacionalne platforme za pokretanje niza usluga za sigurniji internet. Specifični ciljevi su razvoj centra za podršku i informiranje djece, roditelja, učitelja i drugih koji rade s djecom o boljoj i sigurnijoj upotrebi interneta; poboljšanje Helpline usluge za prijavljivanje i pružanje pomoći vezano uz štetne kontakte, ponašanja i sadržaje; uspostava Hotline usluge za primanje i izvještavanje te prikupljanje podataka o protuzakonitom online seksualnom zlostavljanju djeteta.

Krajnji korisnici ovoga projekta su djeca, roditelji, učitelji I drugi stručnjaci koji rade s djecom.

Vrijednost projekta: 236.198,00 €

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content