Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku

Sadržaj

Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku

Naziv projekta: Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku

Krajnji korisnik: Hrvatske vode

Krajnji primatelj pomoći: Vodovod Osijek d.o.o.

Partneri: Grad Osijek, Općina Čepin

Fond: Kohezijski fond 2007.-2013. – Operativni program zaštite okoliša 2007.-2013.

Cilj(evi) projekta: Projekt uključuje mjere na polju odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kojima će se osigurati usklađenost s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te mjere na polju vodopskrbe kojima će se osigurati usklađenost s Direktivom o vodi za piće. Mjere na polju odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uključuju proširenje i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanjae otpadnih voda, što bi rezultiralo svođenjem ispuštanja onečišćujućih tvari u rijeku Dravu (sliv Dunava) na najmanju moguću mjeru. Ova mjera djeluje na oko 135 000 ljudi, a vezana je uz mjeru 2.2: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže. Mjere na polju vodoopskrbe uključuju rekonstrukciju i poboljšanja vodoopskrbne mreže i nadogradnju postrojenja za kondicioniranje vode radi uklanjanja arsena, što će dovesti do sigurne i pouzdane opskrbe vodom za piće. Ova mjera djeluje na oko 125 000 ljudi, a vezana je uz mjeru 2.1: Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža.

Vrijednost projekta: 72.510.000,00 €

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content