PHARE 2005 Business related infrastructure – Poduzetnički inkubator

Sadržaj

PHARE 2005 Business related infrastructure – Poduzetnički inkubator

Naziv projekta: Poduzetnički inkubator

Programski okvir: Phare 2005: Business-related infrastructure Grant Scheme

Nositelj projekta: Poduzetnički inkubator BIOS

Partneri u projektu:

1. Grad Osijek

Specifični cilj projekta:

Povećanje prostornog kapaciteta inkubatora za prijem tvrtki koje se bave naprednim tehnologijama, te osiguranje poslovnih, tehničkih, obrazovnih i drugih usluga stanarima inkubatora te malim i srednjim poduzetnicima u regiji.

Ključne aktivnosti:

U okviru projekta planirana je realizacija sljedećih aktivnosti:
1. Preliminarne aktivnosti – slanje ponuda i sklapanje ugovora te nadležnih usluga
2. Izgradnja nove zgrade kako bi se udomile proizvodne tvrtke te tvrtke s najmodernijom tehnologijom
3. Nabava temeljne opreme za zgradu; nabava opreme za seminarsku i konferencijsku dvoranu;
4. Obuka uprave BIOS-a o pokretanju i rukovođenju tehnološkog odjeljka inkubatora
5. Priprema programa obuke te obrazovanja za tvrtke; za pokretanje tvrtke te za osobe koje namjeravaju upustiti u otvaranje novih poslovnih pothvata
6. Promidžbene aktivnosti (informiranje i obrazovanje javnosti o poduzetništvu, te predstavljanje projekta
široj javnosti)

Trajanje projekta: 14 mjeseci

Vrijednost projekta: 1.488.659,00 €

PROJEKT USPJEŠNO ZAVRŠEN

Skip to content