Move yourself, change your world!

Sadržaj

Move yourself, change your world!

Naziv projekta : Move yourself, change your world!-mobilising the potential of volunteering in prevention of youth violence (Pokreni sebe, promijeni svijet!-mobilizacija potencijala volontiranja u prevenciji nasilja među mladima )

Programski okvir: IPA I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija (“Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima”)

Nositelj projekta: Volonterski centar Zagreb

Partneri u projektu: Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga “MI”, Volonterski centar Osijek, Grad Zagreb, Grad Osijek.

Cilj(evi) projekta: uspostavljanje modela volontiranja mladih u javnim ustanovama koje rade s mladima; pokretanje i unapređenje volonterskih programa za vanjske volontere u tim institucijama; provoditi nacionalne kampanje za promociju volontiranja mladih; ojačati mreže volonterskih organizacije koje rade s mladima, organizirati nacionalnu konferenciju o prevenciji nasilja među mladima kroz volontiranje.

Vrijednost projekta: 178.200,00 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content