Mentalno zdravlje i zaštita djece i mladih u zajednici

Sadržaj

Mentalno zdravlje i zaštita djece i mladih u zajednici

Naziv projekta : Mentalno zdravlje i zaštita djece i mladih u zajednici

Programski okvir: IPA IV Razvoj ljudskih potencijala (2007.-2013.) – “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 2”

Nositelj projekta: Ustanova za zdravstvenu njegu, rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući – „Evica Novoselec”

Partneri u projektu: Udruga za promicanje zdravlja Promo-Vita i Grad Osijek.

Cilj(evi) projekta: Glavni cilj projekta je osigurati uvjete za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih u lokalnoj zajednici.

Vrijednost projekta: 195.500,00 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content