Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Sadržaj

Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Naziv projekta : Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“

Fond / Program: ERDF / EFRR, Poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje pripreme projekata održive gradske i prigradske mobilnosti u 2014. godini prema Operativnom programu „Promet“ 2007. – 2013.

Korisnik projekta: Osječko-baranjska županija

Partneri u projektu: RRA Slavonije i Baranje, Gradovi Osijek, Beli Manastir, Belišće, Donjim Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo

Cilj(evi) projekta: razvoj prometne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije, a posebice modernizacija javnog gradskog prometa putnika na području grada Osijeka i integracija s prigradskim i međugradskim prometom u gradovima na području Osječko-baranjske županije te osiguranje strateškog okvira za izradu ekonomsko financijskih dokumenata i tehničke dokumentacije koja će osigurati provedbu projekata za razvoj inteligentnog, održivog i integriranog sustava javnog prijevoza s niskom razinom CO2 i poboljšanom gradskom i regionalnom mobilnošću. U okviru Projekta provest će se postupak pripreme i izrade studija – Master plan i Studija utjecaja na okoliš, njihovog razmatranja i donošenja kao strategijskih dokumenata i osnovice izrade provedbenih projekata. Provedbom projekta „Masterplan prometnog razvoja grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“ osigurat će se kvalitetna pripremljenost za provedbu projekata na području prometa. Master plan treba ukazati na potrebe Grada Osijeka i svih gradova u Osječko-baranjskoj županiji, na način da se izradom strateškog plana budući projekti provedu u skladu sa strateškim dokumentima na razini Europske unije, uvažavajući postojeće stanje prometne infrastrukture i stanja na području gradova te da se nađu rješenja za njihovo povezivanje sa svim nacionalnim i međunarodnim prometnim koridorima.

Vrijednost projekta: 508.271,46 € ( 3.860.830,00 HRK)

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content