Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek)

Sadržaj

Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek)

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru OPP-a 2007. – 2013.

Naziv projekta: „Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek)“ Ref. broj poziva: TR.1.2.22.

Korisnik projekta: Grad Osijek, Kuhačeva 9, Osijek

Cilj projekta: Cilj izrade analize mreže je utvrditi realne mogućnosti vučnog sustava i potencijal uštede električne energije primjenom sustava/elemenata rekuperacije energije u tramvajskoj mreži. Jedan od najvažnijih zacrtanih razvojnih ciljeva jest osiguranje maksimalnog stupnja otpornosti mreže, kako na prometne zahtjeve i preopterećenja tako i na sve pojedinačne kvarove, izazvane višom silom ili utjecajem nepredvidivih čimbenika u bilo kojem segmentu mreže.

Razdoblje provedbe: siječanj 2016. – rujan 2016.

Ukupna vrijednost projekta: 241.960,00 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 205.666,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni programPromet 2007. – 2013.

Više informacija u priloženim dokumentima:

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content