Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i adolescente s PAS (poremećajima iz autističnog spektra) i ADHD (deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem)

Sadržaj

Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i adolescente s PAS (poremećajima iz autističnog spektra) i ADHD (deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem)

Naziv projekta : Examining social inclusion and quality of support in preschool, elementary and secondary educational institutions for children and students with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i adolescente s PAS (poremećajima iz autističnog spektra) i ADHD (deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem)

Programski okvir: IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Lot 2: istraživački projekti

Nositelj projekta: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu

Partneri u projektu: Grad Osijek, Grad Zagreb i Grad Split

Cilj(evi) projekta: Projekt pripada istraživačkoj kategoriji i predstavlja pilot istraživanje sa svrhom utvrđivanja postojećeg stanja socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima redovnog predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, a s ciljem predlaganja strategija za učinkovito ostvarivanje prava na uključivanje djece i mladih s ovim teškoćama.

Vrijednost projekta: 110.126,92 €

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content