IPA SEE – FATE

Sadržaj

IPA SEE – FATE

Programski okvir: IPA SEE

Naziv projekta: FATE

Nositelj: Regija Friuli Venezia Guilia

Partneri: RRA SiB

Opis aktivnosti: Prijenos najboljih praksi u prenamjenih vojnih objekata u objekte za edukativne i istraživačke svrhe

Vrijednost projekta u €: 50.000,00

Status projekta: projekt u provedbi

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content