INTERREG III B, Sm@rt region

Sadržaj

INTERREG III B, Sm@rt region

Naziv projekta : Sm@rt Region

Programski okvir: Interreg IIIB CADSES

Nositelj projekta: Mind Consult & Research Ltd, Graz, Austrija

Partneri u projektu:

– Grad Osijek, Osijek,
– GEA College of Entrepreneurship, Piran, Slovenija
– Mind Consult & Research Ltd, Graz, Austrija
– Government of Styria, Department for Economy and Labour, Graz, Austrija
– ReFIT r.s., Jena, Njemačka
– Wirtschaftsverband Gera – Ronneburg 2007 e.V., Gera, Njemačka
– Regional Advisory and Information Centre Presov (RAIC Presov), Presov, Slovačka
– Regional State Department in Presov, Presov, Slovačka
– Local Enterprise Agency of Somogy County, Kaposvár, Mađarska
– Enterprise Development Foundation of Tolna County, Szekszárd, Mađarska
– Euro Info Centre IT 378 Veneto, Marghera Venezia, Italija
– Scientific Research Centre Bistra Ptuj, Ptuj, Slovenija
– Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin, Varaždin, Hrvatska

Specifični cilj projekta:

Temeljni je cilj projekta jačanje potencijala za suradnju između regionalnih razvojnih institucija i njihovih okruženja u regijama projektnih partnera, te jačanje prostorne integracije osnivanjem i inteziviranjem suradnje između tih partnera.

Ključne aktivnosti:

U okviru projekta planirana je realizacija sljedećih aktivnosti:

1. Istraživanje stanja tematskih regionalnih mreža
2. Izrada i realizacija pilot akcija (planovi zajedničkih aktivnosti, elaboracija i
testiranje programa i instrumenata obuke, publiciranje vodiča)
3. Uključivanje u europske mreže za postojeće projekte, kao i za projekte koji će uslijediti u budućnosti
4. Rad na temama od posebnog interesa za svakog partnera u projektu,
5. Medijska promocija projekta

Trajanje projekta: Od listopada 2005. do ožujka 2008. godine.

Vrijednost projekta: 2.000.000,00 €

 

PROJEKT USPJEŠNO ZAVRŠEN

Skip to content