INTERREG III A, Složena kulturno-turistička suradnja županije Baranya, Osječko-baranjske županije, grada Pečuha i grada Osijeka

Sadržaj

INTERREG III A, Složena kulturno-turistička suradnja županije Baranya, Osječko-baranjske županije, grada Pečuha i grada Osijeka

Naziv projekta : Složena kulturno-turistička suradnja županije Baranya, Osječko-baranjske županije, grada Pečuha i grada Osijeka

Programski okvir: SI-HU-CRO 2004-2006

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija

Partneri u projektu:

– Grad Osijek
– Županija Baranya, Mađarska
– Grad Pečuh, Mađarska

Specifični cilj projekta:

Zajednička kulturno-turistička promidžba županije Baranya, grada Pečuha i grada Osijeka te Osječko-baranjske županije.

Ključne aktivnosti:

1. zajedničke kulturno-turističke manifestacije u sklopu priprema grada Pečuha za europsku kulturnu prijestolnicu 2010. godine;
2. izrada prijavnice osječke tvrđe za unos na unesco-vu listu spomeničke kulturne baštine,
3. obnova ruralnog gospodarstva u baranjskom selu Topolju šokačke kuće;
4. izrada promidžbenih materijala koji se odnose na promoviranje spomenutih kulturno-turističkih događanja i lokacija

Predviđeno trajanje projekta: 18 mjeseci

Vrijednost projekta: 432.425,00 €

 

PROJEKT USPJEŠNO ZAVRŠEN

Skip to content