INTERREG ADRIATICO, Osnivanje Regionalne energetske agencije za Slavoniju i Baranju

Sadržaj

INTERREG ADRIATICO, Osnivanje Regionalne energetske agencije za Slavoniju i Baranju

Naziv projekta: Osnivanje Regionalne energetske agencije za Slavoniju i Baranju

Programski okvir: PHARE 2006 INTERREG ADRIATICO

Nositelj projekta: Grad Osijek

Partneri u projektu:

1. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje
2. Ekološko društvo Zeleni Osijek
3. Energetska agencija Udine, Italija

Specifični cilj projekta:

Stvaranje uvjeta za projekt trajnog oblika obrazovanja u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije putem prijenosa znanja i iskustva iz EU regionalnih energetskih agencija u Italiji na jedinice lokalne samouprave I NGO sektor u Slavoniji i Baranji.

Ključne aktivnosti:

U okviru projekta planirana je realizacija sljedećih aktivnosti:
1. Opremanje energetskog praktikuma na objektu Energetski nezavisne kuće
2. Izrada baze podataka za Internet portal o energetskoj učinkovitosti
3. Edukacija predstavnika javnih službi, učenika, studenata i građana u gradovima OBŽ
4. Izrada Medija plana
5. Mjerenje, analiza i prezentacija rezultata izvršenih projekata energetske učinkovitosti
6. Iniciranje pregovora sa predstavnicima JLS.-a za izmjenu komunalnih propisa
7. Opremanje laboratorija i obuka kadrova za provođenje profesionalnih energetskih audita
8. Opremanje pokretne izložbe opreme za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

Trajanje projekta: 14 mjeseci

Vrijednost projekta: 260.000,00 €

PROJEKT U PROVEDBI

Skip to content