IMPULSE – Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim javnim zgradama

Sadržaj

IMPULSE – Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim javnim zgradama

Naziv projekta: IMPULSE – Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim javnim zgradama

Fond/program: Interreg MED 2014-2020

Vrsta projekta: Pilot projekt (M2)

Početak/kraj projekta: 01. studeni 2016. – 30. travanj 2019. (30 mjeseci)

Vrijednost projekta: 2,222,863.00 €

Grad Osijek: 160,070.00 €

Internet stranica projekta (u izradi): http://interreg-med.eu/en/home/

Korisnik projekta: CRES – Centre for renewable energy sources and saving

Ostali projektni partneri: Grad Osijek (Hrvatska) , Energetski institute Hrvoje Požar (Hrvatska) , Valencia Institute of Building (Španjolska), ELCHE (Španjolska), EnvirobatBDM (Francuska), AREA PACA (Francuska), Ravenna (Italija), Heraklion (Grčka), Grad Mostar (Bosna i Hercegovina)

Pridruženi partneri: Regional Development Fund of Crete (RDFC, Grčka), Provincial Energy Agency of Alicante, Valencian Community Foundation (Španjolska), Comunidad Valenciana Region-(Španjolska), City of Cannes (Francuska), Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Society for Sustainable Development Design, DOOR, Hrvatska), Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (Regional Development Agency of Slavonia and Baranja, Hrvatska)

Ciljevi projekta: Svrha IMPULSE projekta je uvođenje integriranog sustava podrške za upravljanje planiranjem zahvata energetski učinkovite obnove javnih zgrada. Glavni izazov koji se rješava je nedovoljan kapacitet javne uprave da postavi pouzdane i pristupačne planove energetske učinkovitosti u svojim javnim zgradama, što se na lokalnim razinama odražava na način da nedostaju (ili postoje nepotpuni) Akcijski planovi energetske učinkovitosti (SEAP).

Glavni problem je nedostatak dostupnih podataka o potrošnji energije zgrada u vlasništvu jedinica lokalne (regionalne) samouprave te jednostavnog sustava podrške za donošenje odluka kako bi se proveli najpovoljniji akcijski planovi s realnim rješenjima. Projekt prepoznaje potrebu za konkretnim rješenjima kao i transnacionalni pristup koji je potreban da bi se razmotrili raznoliki uvjeti u mediteranskim objektima, energetska rješenja, klime, propisi, itd.

Transnacionalni pristup projektu predviđa opsežna testiranja u 6 reprezentativnih MED pilot gradova u 6 zemalja (grad Heraklion – Grčka, grad Elche – Španjolska, grad Cannes – Francuska, grad Ravenna – Italija, grad Osijek – Hrvatska, grad Mostar – Bosna i Hercegovina) prethodno utvrđenih metoda MED tipologija javnih zgrada koje su popraćene troškovno optimalnim intervencijama i financijskim te postupnim planovima obnove. Rezultati će biti organizirani u web i GIS informacijskom sustavu koji će biti jednostavan alat za stvaranje učinkovitih SEAP planova s visokim učinkom. Alat će se provjeravati kroz obnovu manjeg objekta u svakom pilot gradu te procijeniti kroz ciljani prijenos aktivnosti.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content