EE Panonnia

Sadržaj

EE Panonnia

Naziv projekta : EE Panonnia – Elaboration of joint energy efficiency action plan for the border region by municipalities, involving the local community / Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju

Programski okvir: IPA Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. (IPA CBC HUHR)

Nositelj projekta: South Transdanubian Regional Innovation Agency (Mađarska, Pečuh) / Regionalna inovacijska agencija Južnog Zadunavlja

Partneri u projektu: Regionalna energetska agencija sjever (Koprivnica)

Cilj(evi) projekta: Opći cilj ovog projekta je osigurati zajedničko regionalno planiranje u području gospodarenja energijom u javnim zgradama s obje strane granice, s namjerom poučavanja JLS za povlačenje sredstava za energetsku učinkovitost iz Strukturnih fondova. Glavne aktivnosti su: edukacija (organiziranje info-dana i edukacijskih energetskih izložbi), izrada energetskih pregleda za 11 objekata vrtića i škola, te izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti u javnim zgradama u prekograničnom području.

Vrijednost projekta: 188.139,49 €

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content