CARDS/Energetska kuća

Sadržaj

CARDS/Energetska kuća

Naziv projekta: Energetska edukacijska agencija

Programski okvir: CARDS 2004

Nositelj projekta: Ekološko društvo „Zeleni Osijek”

Partneri u projektu:

1. Grad Osijek

Specifični cilj projekta:

Stvaranje uvjeta za pokretanje i rad Energetske agencije (energetskog savjetovališta) za regiju Slavonije i Baranje, te izrada baze podataka i edukacijskih programa o aktivnostima potrebnima za povećanje energetske učinkovitosti i primjeni obnovljivih izvora energije.

Ključne aktivnosti:

U okviru projekta planirana je realizacija sljedećih aktivnosti:
1. Osiguranje i priprema prostora i opreme demonstracijsko edukacijskog centra „Energetske agencije“ površine 160 m2 za trajni rad narednih godina, postizanje dogovora s gradom Osijekom o financiranju održavanja objekta na petogodišnje razdoblje.
2. Upoznavanje svih predstavnika JLS u regiji s problematikom projekta putem direktnih kontakata, pripreme tiskanih materijala i putem Regionalne razvojne agencije
3. Provođenje edukacije ciljnih grupa putem niza aktivnosti i programa u 5 gradova – središta slavonskih županija – osnovna aktivnost projekta
4. Izrada Internet portala s bazom podataka o energetskoj učinkovitosti, uštedi energije i održivoj gradnji
5. Planiranje i izvršavanje medijske promocije u tiskanim medijima na razini države, u lokalnim dnevnim tiskovinama, radio postajama i lokalnim TV stanicama oblikom promocije za krajnje korisnike
– mjerenje, analiza i prezentacija rezultata na dva izvedena projekta povećanja energetske učinkovitosti
6. Pregovaranje s jedinicama lokalne samouprave za promjenu komunalnih propisa, izvođenje konkretnih projekata energetske učinkovitosti i nastavak financiranja projekta.
7. Održavanje energetskih izložbi u 5 županijskih centara istočne Hrvatske s izložbom energetski učinkovite opreme, opreme za korištenje obnovljivih izvora i dijeljenja tiskanih materijala
8. Edukacija stručnjaka iz aplikanta i partnera – jedinica lokalne samouprave i NGO koji će nastaviti pružati građanima i JLS usluge i nakon završetka projekta.

Trajanje projekta: 16 mjeseci

Vrijednost projekta: 121,981,00 €

PROJEKT USPJEŠNO ZAVRŠEN

Skip to content