BET ON EU

Sadržaj

BET ON EU

Naziv projekta : BET ON EU (Balkans and Europe Together: Opportunity for a New Experience towards Unification! / Balkan i Europa zajedno: Prigoda za novo iskustvo usmjereno ka ujedinjenju! )

Programski okvir: Europe for Citizens 2007-2013 / Europa za građane 2007.-2013., Aktivnost 1. Aktivni građani za Europu, mjera 1. Bratimljenje gradova, 1.2.Tematsko umrežavanje pobratimljenih gradova

Nositelj projekta: Grad Subotica

Partneri u projektu: Grad Osijek, Grad Ravenna, Asocijacija agencija lokalne demokracije, Općina Knjaževac, Općine Kumanovo i Aerodrom Skopje, Općina Zavidovići, Općine Nikšić i Bijelo Polje, Gradovi Erd i Szeged (HU), Grad Wolverhampton, Općina Odorheiu (RO), Union of Bulgarian Local Authorities (BULG), Grad Novo Mesto

Cilj(evi) projekta: Ciljevi projekta su njegovati odnose i suradnju između europskih i balkanskih gradova, doprinijeti uspostavljanju dugoročne tematske mreže lokalnih vlasti koje su snažno aktivne i predane procesu proširenja Europske unije. Projekt predviđa održavanje tri trodnevna međunarodna događaja te čitav niz lokalnih događaja s ciljem informiranja i senzibiliziranja javnosti o prednosti članstva u Europskoj uniji s posebnim osvrtom na nužnost nastavka procesa proširenja Europske unije.

Vrijednost projekta: 148.000,00 €

Povezani dokumenti:

  1. BETonEU Info template

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content