Art & Earth

Sadržaj

Art & Earth

Naziv programa: Non-state actors and local authorities in development – public awareness and education for development in Europe
Naziv projekta: ART&EARTH (provedba 30 mjeseci)
Nositelj: GRAD VICENZA

Partneri:

 • Udruga umjetnika SOLSTIZIO, Italija
 • Centar za predškolski odgoj, Osijek, Hrvatska
 • Miejskie Przedskole38, Czestochowa, Poljska
 • Udruga iz Burkine Faso

Ciljana skupina:

djeca od 3-14, obitelji djece iz škola, učitelji, civilno društvo, obrazovne agencije, ravnatelji, ostali

Korisnici:

djeca koja pohađaju vrtić i osnovnu školu na području Grada Osijeka

Aktivnosti:

bazirane na tzv.Milenijskim razvojnim ciljevima UN-a: obrazovanje za sve, borba protiv siromaštva, ekološka održivost i dr.Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti (uključuje izvještavanje i javnu nabavu prema pravilima EU, koordinaciju s partnerima i koordinaciju na terenu);

 1. Stvaranje mreže uključenih gradova;
 2. Osnivanje mješovitih radnih skupina;
 3. Obučavanje nastavnika za izvođenje edukativnih programa na temu borbe protiv siromaštva i gladi;
 4. Organizacija i provedba didaktičkih radionica na istu temu;
 5. Organizacija i provedba kreativnih radionica (Teme: hrana i zaštita voda);
 6. Organizacija 2 javna društveno-umjetnička događaja;
 7. Realizacija videozapisa s događaja (uključuje pitanja djece o hrani i zaštiti voda);
 8. Izrada didaktičko-pedagoškog i tehničko-umjetničkog priručnika;
 9. Društveno-komunikacijske aktivnosti;
 10. Organizacija promotivno-prodajne kampanje: prodaja oslikanih boca koje će djeca izraditi tijekom kreativnih radionica (prihod se šalje u Burkinu Faso);
 11. Twinning između partnera.

Jedan od ciljeva projekta je ulazak programa rada na temu siromaštva i borbe protiv gladi u vrtiće i osnovne škole.
Rezultati:

 • izrada edukacijskog programa na tri jezika
 • uključivanje 10 udruga i obrazovnih agencija
 • obuka didaktičkih stručnjaka kroz 150 sati edukacije na temu 1.milenijskog razvojnog cilja
 • učitelji, nastavnici i odgajatelji prolaze obuku vezanu uz projekt
 • 100 sati didaktičkih radionica u minimalno 10 škola i vrtića u Osijeku
 • Izrada 3000 autorskih boca ukrašenih recikliranim materijalom
 • 2 umjetnička događaja
 • 9 video spota emitiranih na televiziji
 • Izrada 9 postera (izložiti na 6-10 dana u javnom prijevozu)
 • ……

Proračun projekta – ukupno: 954.547,00 €

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content