Udruga gradova

Sadržaj

Udruga gradova

Udruga gradova je nacionalna, nestranačka i nepristrana zajednica gradova osnovana 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. Međutim, u drugim organizacijskim oblicima na području Republike Hrvatske djelovala je od 1971. godine.

Na sjednici Predsjedništva, održanoj 4. veljače 2010. u Zagrebu, donesena je Odluka o imenovanju predstavnika gradova u Zajednički savjetodavni odbor RH-EU Odbora regija kojom je gospodin Krešimir Bubalo imenovan za zamjenika stalnog člana.

> Više o Zajednički savjetodavni odbor RH-EU Odbora regija

Udruga ima 93 člana i svoju djelatnost financira većinom iz članarine. Svaki grad član u udruzi zastupa gradonačelnik. Osnove djelovanja uređene su novim Statutom od 21. listopada 2009. godine i Poslovnikom od 28. svibnja 2008. godine.

Predsjednik Udruge gradova je Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, a potpredsjednici su Davor Žmegač, gradonačelnik Kutine, i Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara. Mandat predsjednika i članova predsjedništva traje 4 godine, u pravilu od jednih do drugih lokalnih izbora.

Ured Udruge gradova

Skupština Udruge gradova usvajanjem Statuta 2008. godine osnovala je Ured Udruge gradova, stalno tijelo koje obavlja stručne i administrativne poslove za Udrugu. Ured Udruge gradova ima sjedište u Zagrebu, Medveščak 17, a radom Ureda upravljaju predsjednik i potpredsjednici Udruge.
Osnovne vrijednosti

Udruga gradova vjeruje u…

 • Predstavničku i uključivu lokalnu samoupravu
 • Lokalnu samoupravu kao temelj vlasti u Republici Hrvatskoj
 • Važnost i vrijednost javne uprave
 • Lokalnu nadležnost nad lokalnim poslovima
 • Predanost najvišim etičkim standardima za sve javne dužnosnike
 • Dijalog i uzajamno uvažavanje
 • Predviđanje potreba zajednice i pronalaženje načina za zadovoljenje tih potreba i poboljšanje kvalitete življenja
 • Partnerstvo i suradnju kao temelj za osnaživanje gradova i zastupanje zajedničkih interesa svih gradova u Republici Hrvatskoj

Ciljevi i aktivnosti Udruge gradova

Ciljevi:

 • Decentralizacija ovlasti i financija s razine središnje vlasti na gradove
 • Promicanje interesa lokalne samouprave u javnosti
 • Poticanje suradnje jedinica lokalne samouprave

Aktivnosti:

 • Praćenje rada Hrvatskog sabora, Vlade RH i nadležnih ministarstava
 • Proučavanje, analiziranje i istraživanje pitanja od važnosti za lokalnu samoupravu
 • Izrada prijedloga novih zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona na prijedlog članica
 • Ocjena učinaka zakona i propisa na lokalnu samoupravu
 • Pružanje mišljenja i prijedloga o zakonima kojima se uređuju poslovi lokalne samouprave i drugi društveni odnosi lokalnog značenja
 • Lobiranje za izmjene zakona od važnosti za lokalnu samoupravu
 • Organiziranje skupova i susreta radi rasprava o zajedničkim problemima gradova kao jedinica lokalne samouprave
 • Savjetovanje članova

 

Službena web stranica

Skip to content