Društvo naša djeca

Sadržaj

Društvo naša djeca

DRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA OSIJEKA je nevladina, nestranačka udruga koja polazište za rad nalazi u Konvenciji o pravima djeteta UN-a, te svoju djelatnost veže uz aktivnosti koje se provode sa djecom i za djecu. Zalaže se za što bolju promidžbu i ostvarivanje prava svakog djeteta. Politički i ideološki neovisna ova neprofitna udruga građana svoje ciljeve ostvaruje iz sredstava proračuna Grada kako i uz financijsku potporu domaćih i inozemnih sponzora i donatora. Društvo Naša djeca grada Osijeka osnovano je 1951. godine i od tada djeluje kontinuirano, a svoju djelatnost nije prekidalo ni za vrijeme domovinskog rata (1991.-1995.)

Društvo Naša djeca grada Osijeka je udruga sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom u radu sa djecom koja je usmjerena ka stvaranju što pozitivnijih uvjeta za cjelokupan razvoj djeteta uz podršku svih članova društva. Radi što učinkovitijeg ostvarenja svojih ciljeva društvo Naša djeca svoje djelovanje podijelilo je u pet programskih aktivnosti:

  1. Ostvarivanje prava djeteta i mirovno obrazovanje djece
  2. Edukacija roditelja
  3. Humanitarna pomoć djeci
  4. Zdravlje djece
  5. Slobodno vrijeme djece

 

Službena web stranica

Skip to content