ALD – Agencija lokalne demokracije

Sadržaj

ALD – Agencija lokalne demokracije

Otvaranje Agencije lokalne demokracije tijekom 1993. godine uslijedilo je na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe, Vijeća Europe (Rezolucija 251 iz 1993. godine).

Agencija lokalne demokracije otvorena je s ciljem doprinosa svim oblicima razvoja, pa tako i razvoju demokracije na lokalnoj razini na području država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Tijekom višegodišnjeg djelovanja u gradu Osijeku Agencija lokalne demokracije provela je mnoge projekte, a u mnogima je od njih Grad Osijek bio direktno ili indirektno partner.

 

Službena web stranica

1. Više o suradnji Alda – Grad Osijek

Prvo svečano obilježavanje Dana Europe u Osijeku, 5. svibnja 1995. godine na Dan Europe i obilježavanje 50. obljetnice pobjede antifašističke koalicije u Europi i svijetu održano je u suorganizaciji s ALD-om. ALD je pružio savjetodavnu pomoć Gradu pri osnivanju Gradskog vijeća mladih Grada Osijeka. U suradnji s ALD-om organiziran je i posjet izaslanstvu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, dana 24. srpnja 1995. godine na čelu s gosp. Gianfrancom Martinijem, gosp. Nicholasom Levratom i gosp. Ulrichom Bohnerom.

ALD je povezao Grad Osijek s gradom Haarlemom u Nizozemskoj te su nam pomogli pri uspostavi prvih kontakata s Općinom Tuzla. Povelja o prijateljstvu i suradnji Osijeka i Tuzle potpisana je u Orašju na skeli preko Save, 16. srpnja 1996. godine. Pomoć ALD-a pri uspostavi suradnje sa švicarskim gradom Lausanne razultirala je potpisivanjem Povelje o prijateljstvu i suradnji, 10. svibnja 1997. godine.

Međunarodna konferencija o slobodi medija u Hrvatskoj, pod pokroviteljstvom Generalnog tajnika Vijeća Europe, gosp. Daniela Tarschsya održana je 1997. godine u suradnji s ALD-om, Gradom Osijekom te Europskim Pokretom Hrvatska.

ALD je uz povremeno uključivanje Grada Osijeka bio nositelj projekta ”Škola civilnog društva” na kojem je održano preko 200 javnih predavanja i okruglih stolova. Gradu Osijeku dodijeljena je 23. rujna 1998. godine u Strasbourgu EUROPSKA DIPLOMA Vijeća Europe.

Održani su i brojni seminari o prekograničnoj suradnji u organizaciji ALD-a, a u suradnji s Gradom Osijekom (Osijek-Pečuh-Tuzla-Subotica).

Agencija lokalne demokracije pomogla je Gradu u začecima projekta Stvaranje zajedničke baze podataka za malo i srednje poduzetništvo Osijeka, Tuzle, Pečuha i Subotice. U suradnji s Društvom ”Naša djeca”, Centrom za mir i nenasilje, te ALD-om organiziran je Okrugli stol povodom 50. obljetnice Europske konvencije o ljudskim pravima te 3. godišnjice primanja Hrvatske u Vijeće Europe tijekom 2000. godine.

ALD zajedno s Gradom organizira edukativno putovanje vijećnika Gradskoga vijeća mladih u Strasbourg u Vijeće Europe, Europski parlament i Europski sud za ljudska prava. Predstavnici Grada Osijeka sudjelovali su na obilježavanju 10. godišnjice postojanja i djelovanja Agencije lokalne demokracije u Subotici u srpnju 2003. godine.

Ujedno je organiziran i okrugli stol o nevladinim udrugama i prekograničnoj suradnji ALD-a kao i seminar o PHARE PROGRAMU I MAĐARSKIM ISKUSTVIMA. ALD je bio i organizator seminara u suradnji s Ministarstvom za europske integracije – CARDS i INTERREG programi na kojem su sudjelovali i predstavnici Grda. Agencija također organizira i radni posjet Tuzli i Pečuhu u okviru prekogranične suradnje Euro-regije Dunav-Drava-Sava.

Grad Osijek direktno je uključen u rad Agencije u projektu ”Održivi razvoj i zaštita okoliša u Jugoistočnoj Europi” iz područja upravljanja otpadom.

Skip to content