Članstva Grada

Sadržaj

Članstva Grada

Grad Osijek član je nekoliko nacionalnih i međunarodnih asocijacija. Ovdje možete pročitati više o njima te aktivnostima Grada u sklopu tih organizacija.

IFGRA- Međunarodni savez asocijacija zelenih regija

Izazovi u zaštiti okoliša zahtijevaju lokalno rješenje i suradnju diljem svijeta. S toga su se predstavnici regija diljem svijeta okupljali na simpoziju s naglaskom na „Održiva rješenja za zaštitu okoliša novonastalih zemalja“ (SESEC) u Lausanne (Švicarska) na kojima su nastajali mnogi projekti. Sudionici su izrazili želju za osnivanje „Međunarodnog saveza asocijacija zelenih regija“(IFGRA) koja je osnovana 25.lipnja 2007.godine, a osnivači su 11 zemalja svijeta.

AVEC – Mreža europskih kulturnih gradova

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 15. sjednici održanoj 9. rujna 2002. godine donijelo je Odluku o učlanjenju Grada Osijeka u AVEC – Mrežu europskih kulturnih gradova.

IAEC – Međunarodni savez obrazovnih gradova

Gradsko vijeće Grada Osijeka prihvatilo je Povelju obrazovnih gradova i pristupanje Grada Osijeka Međunarodnom savezu obrazovnih gradova u travnju 2002. godine.

ALD – Agencija lokalne demokracije

Otvaranje Agencije lokalne demokracije tijekom 1993. godine uslijedilo je na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe, Vijeća Europe (Rezolucija 251 iz 1993. godine).

Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava

Grad Osijek je član i jedan od utemeljitelja Euroregionalne suradnje Dunav – Drava – Sava. Euroregija je osnovana potpisivanjem Statuta u Pečuhu, 28. studenog 1998., a danas ima 24 članice (11 regionalnih jedinica, 8 gradova i 5 gospodarskih komora) iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Mađarske te 4 promatrača iz Republike Srbije. Prostor suradnje obuhvaća 26,257 km2 na kojem obitava oko 2,3 milijuna stanovnika.

Gradonačelnici za mir

Mreža je osnovana 1982. u New Yorku na inicijativu tadašnjeg gradonačelnika Hirošime uz podršku gradonačelnika Nagasakija.
Gradonačelnici za mir je mreža gradova koji su formalno podržali program mreže Gradonačelnici za mir. Mreža je službeno osnovana kao nevladina organizacija 1990. pri odjelu za javne informacije Ujedinjenih naroda, kao nevladina organizacija sa specijalnim konzultantskim statusom.
Gradonačelnici za mir zalažu se za potpunu zabranu nuklearnih oružja, podizanje svijesti građana o potrebi zabrane nuklearnih oružja, te potrebu za pronalaženjem trajnog svjetskog mira eliminirajući istodobno glad i siromaštvo. Ostali ciljevi mreže uključuju pomoć izbjeglicama koji su pogođeni lokalnim sukobima, jačanje ljudskih prava te zaštita okoliša.
Cilj je da do 2020 godine nuklearno oružje bude zabranjeno.

Udruga gradova

Udruga gradova je nacionalna, nestranačka i nepristrana zajednica gradova osnovana 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. Međutim, u drugim organizacijskim oblicima na području Republike Hrvatske djelovala je od 1971. godine.

Saveza Udruga Gradova i Udruga Općina RH

Tijekom gotovo četiri desetljeća svoga postojanja, današnji Savez Udruge gradova i Udruge općina RH je promijenio nekoliko naziva i organizacijskih oblika, iako je njegova zadaća uvijek bila ista – zagovaranje interesa lokalnih jedinica.

Društvo naša djeca

DRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA OSIJEKA je nevladina, nestranačka udruga koja polazište za rad nalazi u Konvenciji o pravima djeteta UN-a, te svoju djelatnost veže uz aktivnosti koje se provode sa djecom i za djecu. Zalaže se za što bolju promidžbu i ostvarivanje prava svakog djeteta. Politički i ideološki neovisna ova neprofitna udruga građana svoje ciljeve ostvaruje iz sredstava proračuna Grada kako i uz financijsku potporu domaćih i inozemnih sponzora i donatora. Društvo Naša djeca grada Osijeka osnovano je 1951. godine i od tada djeluje kontinuirano, a svoju djelatnost nije prekidalo ni za vrijeme domovinskog rata (1991.-1995.)

Mreža zdravih Gradova

Hrvatska mreža zdravih gradova je asocijacija hrvatskih gradova i županija okupljenih oko ideje promicanja zdravlja. Mrežu čine gradovi/općine/županije koji su na svojim općinskim/gradskim/županijskim Vijećima/Skupštinama donijeli odluku o pokretanju projekta “Zdravi grad/Zdrava županija” i odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova. Prema statutu Mreže prihvaćenom 1992. (revidiranom 1997. i 2007.) godine, Skupštinu čine svi članovi Mreže, dok izvršne poslove između dva zasjedanja Skupštine obavlja Predsjedništvo mreže.

Skip to content