Odsjek za radno-pravne i opće poslove

Sadržaj

Odsjek za radno-pravne i opće poslove

Odsjek za radno-pravne i opće poslove (u daljnjem tekstu: Odsjek) posebna je ustrojstvena jedinica Ureda u kojoj se obavljaju pravni i drugi stručni, upravni i administrativni poslovi u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radno pravnih i službeničkih odnosa za službenike i namještenike upravnih tijela Grada, vodi se briga i obavljaju poslovi u svezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem službenika u tijeku službe, obavljaju se poslovi uredskog poslovanja, stručni poslovi iz područja obrane, zaštite od požara i zaštite na radu vezano za upravna tijela Grada te poslovi civilne zaštite i zaštite i spašavanja za područje grada Osijeka.

U Odsjeku se obavljaju i pomoćno-tehnički poslovi od značaja za rad upravnih tijela Grada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka u Odsjeku se ustrojavaju ustrojstvene jedinice:

Pododsjek Pisarnica
Pododsjek za opće poslove

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za radno-pravne i opće poslove


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

e-mail: blazenka.aleric@osijek.hr

Skip to content