Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Sadržaj

Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Odsjek za rad Gradskoga vijeća i Gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Odsjek) posebna je ustrojstvena jedinica Ureda u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi u svezi pripreme i organizacije sjednica Gradskog vijeća, stručno izrađuju odluke, zaključci i drugi akti koje donosi Gradsko vijeće, izrađuju izvješća i zapisnici, pruža stručna, administrativna i tehnička pomoć vijećnicima i klubovima vijećnika, objava akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, stručni i drugi poslovi u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Gradskoga vijeća i njegovih radnih tijela, priprema i izdavanje Službenog glasnika Grada Osijeka te povremenih publikacija o radu Gradskoga vijeća, stručni i administrativni poslovi za predsjednike radnih tijela, savjetodavni, analitički, administrativni i drugi poslovi za potrebe predsjednika i potpredsjednika Gradskoga vijeća, a osobito pripreme stručne obrade materijala za sudjelovanje predsjednika u radu Gradskoga vijeća, pripreme sastanaka predsjednika i potpredsjednika, kao i izrada bilješki s tih sastanaka, poslovi u svezi predstavki i pritužbi građana, kao i drugi poslovi za potrebe Gradskoga vijeća, njegovih radnih tijela i predsjednika, odnosno potpredsjednika Gradskoga vijeća.

U ovom odsjeku obavljaju se stručni, analitički, upravno-pravni i administrativni poslovi koji se odnose na izvršavanje zakonskih i statutarnih ovlasti i odgovornosti Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, stručna obrada materijala za raspravu i odlučivanje na sastancima Gradonačelnika s pročelnicima upravnih tijela, sazivanje i održavanje sjednica radnih tijela Gradonačelnika čiji je rad vezan uz nadležnost Ureda i sastanaka Gradonačelnika radi razmatranja predloženih materijala i akata, izrade i otpremanja akata koje donosi Gradonačelnik te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

U ovom odsjeku obavljaju se i stručni polovi u svezi s programima i projektima koji se apliciraju prema europskim i drugim fondovima i institucijama, a iz područja su nadležnosti Ureda te poslovi protokola za predsjednika Gradskoga vijeća.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka u Odsjeku se ustrojava ustrojstvena jedinica:

Pododsjek za administrativne i tehničke poslove.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

e-mail: ivana.ernjes@osijek.hr

Skip to content