Upravni odjel – Ured Grada

Sadržaj

Upravni odjel – Ured Grada

U Uredu Grada (u daljnjem tekstu: Ured) obavljaju se poslovi Gradskoga vijeća i Gradonačelnika, organizira se i usklađuje obavljanje stručnih i drugih poslova neposredno vezanih za rad Vijeća i Gradonačelnika te njihovih radnih tijela, brine o izvršavanju zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave i uprave, sudjeluje na sjednicama Vijeća i sastancima Gradonačelnika u savjetodavnom svojstvu. U Uredu se obavljaju stručni, analitički, informatički, administrativni, tehnički i drugi poslovi koji se odnose na izvršavanje zakonskih i aktima Vijeća odnosno Gradonačelnika utvrđenih ovlasti i odgovornosti Vijeća, Gradonačelnika te njihovih radnih tijela, a osobito: izrade nacrta akata, izvješća, stručna obrada materijala i prijedloga akata upućenih Vijeću odnosno Gradonačelniku na razmatranje i donošenje, poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem te stručnog i administrativno-tehničkog praćenja sjednica navedenih tijela i stručnih radnih skupina; izrada i otpremanje akata koje donose navedena tijela; briga o izvršavanju obveza Gradonačelnika prema Vijeću, čuvanja dokumentacije i drugo.

U Uredu se obavljaju stručni i administrativni poslovi za potrebe predsjednika i potpredsjednika Vijeća i vijećnike te drugi poslovi po nalogu Vijeća odnosno predsjednika Vijeća i Gradonačelnika.

U Uredu se obavljaju i poslovi u svezi s vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama i udrugama građana, Savjeta mladih te drugi stručni, administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi za potrebe Vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela.

U Uredu se obavljaju stručni, normativno-pravni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi u svezi sa službeničkim odnosima i od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika upravnih tijela Grada i dužnosnika Grada, poslovi uredskog poslovanja, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte, kao i poslovi zaštite na radu, zaštite od požara te drugi pomoćno-tehnički poslovi.

U Uredu se obavljaju i poslovi zaštite i spašavanja za područje grada Osijeka.

Važni dokumenti dostupni su na poveznici : http://www.osijek.hr/gradska-uprava/vazni-dokumenti/

Povezani zakoni:

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel - Ured Grada


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

e-mail: marija.garic@osijek.hr

Skip to content