Služba – Unutarnja revizija

Sadržaj

Služba – Unutarnja revizija

– procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti Gradonačelniku da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem u gradskim upravnim tijelima i institucijama iz nadležnosti Grada Osijeka u funkciji:

  • ostvarivanja poslovnih ciljeva institucije
  • obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan , učinkovit i djelotvoran način
  • usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i procedurama,
  • pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka
  • zaštite sredstava od rizika gubitka ili neopravdanog trošenja,
  • i sl.

Unutarnja revizija obavlja reviziju svih programa, projekata , aktivnosti i poslovnih procesa na temelju Godišnjeg plana rada kojega donosi Gradonačelnik i daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola kada se pokaže potrebnim.

Regulatorni okvir:
– Odluka o Unutarnjoj reviziji Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/07.)
– Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Osijeku
– Kodeks strukove etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (Narodne Novine br. 42/16.)
– Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne Novine br. 42/16.)
– Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne Novine br. 78/15.)

Informacije odjela

Naziv:

Služba - Unutarnja revizija


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content