Pododsjek za gradnju

Sadržaj

Pododsjek za gradnju

U Pododsjeku za gradnju obavljaju se poslovi izdavanja građevinskih dozvola, izmjena i dopuna građevinskih dozvola, izmjena građevinskih dozvola vezano uz promjenu imena investitora, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, uporabnih dozvola, privremenih uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za dio građevine, uporabnih dozvola za građevine na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine, uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uporabnih dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi, uporabnih dozvola koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja, uporabnih dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan, obavijest o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, obavijesti o izdanim potvrdama glavnog projekta, prijava početka građenja, prijava početka uklanjanja, prijava pokusnog rada i drugih upravnih i neupravnih postupaka vezanih uz djelokrug rada Upravnog odjela te i sve drugo sukladno zakonima i propisima.

Skip to content