Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Obrasci

 1. Zahtjev za uvid u spis
 2. Zahtjev za presliku akta
 3. Zahtjev za izdavanje potvrda
 4. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispravku greške
 5. Dopuna podneska
 6. Odustanak od zahtjeva
 7. Izjava o odricanju od prava na žalbu
 8. Požurnica
 9. Akti i mišljenja iz područja gradnje
 10. Akti i mišljenja iz područja gradnje-očitovanje da se ne izdaje građevinska i/ili uporabna dozvola
 11. Prijava početka građenja (po građevinskoj dozvoli)
 12. Prijava početka građenja (bez građevinske dozvole)
 13. Prijava početka pokusnog rada
 14. Prijava početka radova na uklanjanju građevine
 15. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
 16. Zahtjev za građevinsku dozvolu – izmjene i dopune
 17. Zahtjev za rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole
 18. Zahtjev za građevinsku dozvolu glede promjene investitora
 19. Zahtjev za građevinsku dozvolu za pripremne radove
 20. Rješenje o uvjetima građenja – izmjene i dopune
 21. Potvrda glavnog projekta – izmjene i dopune
 22. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 23. Zahtjev za lokacijsku dozvolu – izmjene i dopune
 24. Zahtjev za rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole
 25. Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
 26. Zahtjev za izdavanje Potvrde o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera
 27. Zahtjev za uporabnu dozvolu
 28. Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
 29. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za dio građevine
 30. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 15.02.1968.
 31. Zahtjev za uporabnu dozvolu – građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007.
 32. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
 33. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
 34. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene rekonstruirane obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi odnosno propisa u područjima posebne državne skrbi
 35. Zahtjev za potvrdu da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline-etažiranje
 36. Akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja
 37. Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o statusu čestice
 38. Zahtjev za lokacijsku informaciju
 39. Potvrda parcelacijskog elaborata
 40. Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

Sadržaj

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Prostorni planovi grada Osijeka
GIS

 

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje posebna je ustrojstvena jedinica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša nadležna za izdavanje akata kojima se odobrava gradnja i uporaba građevina na području grada Osijeka sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja i važećim zakonima i drugim propisima koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka ustrojene su dvije unutarnje ustrojstvene jedinice: Pododsjek za gradnju i Pododsjek za ozakonjenje.

Građani svoje podneske mogu poslati poštom ili predati osobno u Pisarnicu ovog Upravnog odjela koja se nalazi u prizemlju na adresi Kuhačeva 9 u Osijeku ili u elektroničkom obliku i elektroničkim putem (u sustavu eDozvola ili na odgovarajućem nosaču).

 


Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

Kuhačeva 9, Osijek

Skip to content