Odbor za zaštitu okoliša

Sadržaj

Odbor za zaštitu okoliša

– prati i razmatra provođenje propisa kojima je uređeno pitanje zaštite okoliša i potiče poduzimanje mjera radi osiguranja njihove dosljedne provedbe na području Grada

– razmatra nacrte odluka, planskih i drugih akata što ih donosi Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće s aspekta zaštite čovjekove okoline i o njima daje svoje mišljenje

– prati i razmatra provedbu politike skrbi o okolišu i unaprjeđivanju okoliša te poboljšavanja kvalitete i učinkovitosti poslova na unaprjeđivanju i zaštiti okoliša

– razmatra i druga pitanja iz područja zaštite okoliša.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Članovi:

  1. Ljiljana Belajdžić, predsjednica
  2. Blaženka Bertić
  3. Davor Vić
  4. Ana Nemet Đurđević
  5. Mirela Filipović
  6. Jasenka Vizentaner
  7. Sonja Kovač
  8. Branka Andraši i
  9. Nada Zebić, članovi.

Kontakt osoba:

Sonja Kovač

Tel.: 229-284

e-mail: sonja.kovac@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova