Odbor za zaštitu okoliša

Sadržaj

Odbor za zaštitu okoliša

– prati i razmatra provođenje propisa kojima je uređeno pitanje zaštite okoliša i potiče poduzimanje mjera radi osiguranja njihove dosljedne provedbe na području Grada

– razmatra nacrte odluka, planskih i drugih akata što ih donosi Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće s aspekta zaštite čovjekove okoline i o njima daje svoje mišljenje

– prati i razmatra provedbu politike skrbi o okolišu i unaprjeđivanju okoliša te poboljšavanja kvalitete i učinkovitosti poslova na unaprjeđivanju i zaštiti okoliša

– razmatra i druga pitanja iz područja zaštite okoliša.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Odbora za zaštitu okoliša:

  1. Nataša Bošnjak, predsjednica
  2. Ana Nemet Đurđević
  3. Mirela Filipović
  4. Jasenka Vizentaner
  5. Nada Zebić
  6. Ivana Miličević i
  7. Domagoj Dvoržak, članovi.

Kontakt osoba:

Anu Nemet Đurđević

Tel.: 229-153

e-mail: sonja.kovac@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content