Odbor za ustroj gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka i ustanova kojih je osnivač Grad Osijek

Sadržaj

Odbor za ustroj gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka i ustanova kojih je osnivač Grad Osijek

– razmatra politiku, prijedloge odluka i drugih akata koji se odnose na osnivanje, ustroj i djelokrug gradskih upravnih tijela te pitanja i odnose iz područja uprave

– razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuje osnivanje, ustrojstvo i druga pitanja djelovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka

– razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuje osnivanje, ustrojstvo i druga pitanja djelovanja ustanova kojih je osnivač Grad Osijek

– prati rad upravnih tijela Grada te izvješćuje Gradonačelnika o svojoj ocjeni ostvarivanja zakonom utvrđenih funkcija

– prati i razmatra materijalni položaj i druge uvjete rada upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka i ustanova kojih je osnivač Grad Osijek te predlaže mjere koje se odnose na upravljanje i racionalizaciju unutarnjeg ustrojstva

– Gradonačelniku daje mišljenja, stavove i prijedloge o pitanjima koje razmatra.

Odbor ima predsjednika i najmanje dva (2) člana.

Osim navedenog predsjednik Odbora za ustroj gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka i ustanova kojih je osnivač Grad Osijek koordinira sve aktivnosti između Grada Osijeka, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka i ustanova kojih je osnivač Grad Osijek, a vezano uz navedene poslove.

Članovi:

  1. Drago Šerić, predsjednik
  2. David Krmpotić
  3. Ružica Šimić i
  4. Jadranka Nikolov, članovi.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova