Odbor za brendiranje i promidžbu

Sadržaj

Odbor za brendiranje i promidžbu

– sudjeluje u savjetovanju i izradi prijedloga dokumenata vezanih uz strateško planiranje u području identiteta, imidža i brenda Osijeka te načina i oblika komunikacije i promocije
– sudjeluje u savjetovanju i komunikaciji u temama i projektima od strateške važnosti za gospodarski, sportski, kulturni i turistički razvitak Osijeka
– inicira, sukreira te pruža potporu aktivnostima i manifestacijama bitnim za razvoj i unaprjeđenje internih i turističkih potencijala Osijeka
– pruža stručnu potporu i po potrebi sudjeluje kao sukreator u osmišljavanju i provedbi konkretnih promotivnih kampanja s ciljem unaprjeđenja imidža i osvještavanja identiteta, imidža i brenda grada
– sudjeluje kao potpora u promociji specifičnih događaja, sadržaja ili subjekata koji utječu ili bi mogli utjecati na razvoj pozitivne percepcije grada Osijeka
– aktivno zagovara pozitivan imidž Osijeka u lokalnim, nacionalnim i međunarodnim okvirima
– obavlja i druge poslove vezane uz identitet, imidž i brend Osijeka koje mu povjeri Gradonačelnik.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Odbor za brendiranje i promidžbu:

1. Martina Mikrut Nađsombat, predsjednica
2. Karlo Šatvar
3. Marija Garić
4. Ivan Kelić i
5. Marin Seleš, članovi

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content