Odbor za stambeno gospodarstvo

Sadržaj

Odbor za stambeno gospodarstvo

– praćenje postupka dodjele stanova sukladno Odluci o davanju gradskih stanova u najam te prema potrebi predlaže izmjene i dopune odluke

– predlaganje i provođenje postupka prodaje gradskih stanova te predlaganje izmjena i dopuna Odluke o prodaji gradskih stanova

– podnošenje izvješća o stanju stambenog fonda Grada kako u brojčanom tako i u kvalitativnom smislu

– praćenje započetog postupka utvrđenja stanja stambenog fonda u isključivom vlasništvu Grada te formiranja nove baze podataka u okviru registra nekretnina

– suradnja s drugim nadležnim tijelima u smislu što skorijeg vlasničko-pravnog sređenja stambenog fonda

– davanje mišljenja na prijedloge akata koji se upućuju Gradonačelniku na odlučivanje

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana

Članovi:

Kontakt osoba:

Krešimir Jakić

Tel.: 321-350

e-mail: kresimir.jakic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content