Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo

Sadržaj

Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo

– razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje odluka u djelatnostima socijalne skrbi i zdravstva

– prati i razmatra politiku financiranja javnih potreba u djelatnostima socijalne skrbi i zdravstva

– razmatra prijedloge akata kojima se uređuju pojedina pitanja iz područja ovih djelatnosti

– razmatra prijedloge akata kojima se uređuju pojedina pitanja i prava iz područja ovih djelatnosti, kao i druga pitanja iz područja socijalne skrbi i zdravstva.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

 

 

Kontakt osoba:

Romana Kovačević

Tel.: 229-107

e-mail: romana.kovacevic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova