Odbor za razvoj ljudskih resursa

Sadržaj

Odbor za razvoj ljudskih resursa

– razmatra stanje osposobljenosti ljudskih resursa na području Grada za upravljanje razvitkom te predlaže programe i mjere promicanja u sklopu strategije razvoja Grada

– osigurava pripremu znanstvenih i stručnih podloga za donošenje strateških odluka u području od značenja za razvoj i aktiviranje ljudskih resursa u kojem sklopu potiče, organizira i podupire znanstveno-istraživačke djelatnosti u istraživanju resursa i razvojnih potencijala te definiranju koncepcije i strategije razvoja i aktiviranja ljudskih resursa na području Grada, osobito u procesima vezanim uz planiranje, pripremu (obrazovanje i osposobljavanje), aktiviranje (zapošljavanje i raspore-đivanje), praćenje i usmjeravanje razvoja ljudskih resursa, motiviranje i druga pitanja od utjecaja na njihov radni angažman

– proučava sustav razvoja individualnih sposobnosti djece i mladeži, poticanja te stvaranja uvjeta njihovog razvoja u okvirima školskog i izvanškolskog sustava, nevladinih udruga i programa poticanja stvaralaštva te predlaže tome usmjerene programe i mjere

– proučava uvjete osposobljavanja i razvoja poduzetnika te predlaže programe i mjere poticanja ostvarenja ovoga cilja

– vrednuje prijedloge razvojnih programa i projekata sa stajališta ciljeva razvoja i aktiviranja ljudskih resursa Grada

– sudjeluje u pripremi i razmatra nacrte akata i propisa kojima se uređuju pitanja značajna za područje njegova djelovanja te o njima daje svoja mišljenja i prijedloge

– razmatra i potiče utvrđivanje i provođenje i drugih mjera pospješivanja razvoja i aktiviranja ljudskih resursa Grada.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content