Odbor za razvoj, investicije i zapošljavanje

Sadržaj

Odbor za razvoj, investicije i zapošljavanje

– prikuplja, razmatra, usklađuje i donosi prijedloge investicijskih aktivnosti u smislu razvoja gospodarstva, zapošljavanja i uvođenja novih tehnologija

– potiče pripremu, razmatra i vrednuje te daje mišljenja o programima i projektima koji se kandidiraju za korištenje državnih sredstava i sredstava iz međunarodnih izvora financiranja

– analizira mogućnosti novog zapošljavanja realizacijom pojedinih investicija

– samostalno i zajedno s drugim upravnim odjelima izrađuje i sudjeluje u izradi programa međunarodne suradnje Grada Osijeka iz područja razvoja, investicijskih ulaganja i novih tehnologija

– sudjeluje u izradi stručnih materijala i izvješća iz područja međunarodne suradnje

– organizira sustav permanentnog osposobljavanja stručnjaka za dobivanje međunarodnog ECDL certifikata

– predlaže razvitak informacijskog sustava za praćenje realizacije projekata

– radi na pronalaženju i predlaganju izvora sredstava za realizaciju Plana ulaganja

– predlaže Gradonačelniku odabrane projekte, načine financiranja i dinamiku ulaganja.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content