Odbor za organizacije civilnog društva

Sadržaj

Odbor za organizacije civilnog društva

– razmatra inicijative organizacija civilnog društva usmjerene razvoju građanskog društva, uspješnijem demokratskom funkcioniranju tijela lokalne samouprave i razvitku lokalne zajednice u cjelini

– prati i potiče razvoj međusobnih odnosa Grada i organizacija civilnog društva, usmjeren osiguranju sustavnog i razvojnog suradničkog odnosa Grada i organizacija civilnog društva u postupcima i mehanizmima funkcioniranja javne vlasti

– razmatra i predlaže prioritetna područja kod donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje/sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva

– razmatra i predlaže dodatne kriterije i mjerila koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju kroz Javni natječaj i javne pozive

– razmatra prijedloge akata kojima se uređuju odnosi Grada i organizacija civilnog društva s ciljem razvoja građanskog društva

– prati i potiče sustav informiranja koji omogućuje i olakšava ostvarivanje prava građana na pristup informacijama iz područja građanskog društva

– obavlja i druge poslove od značenja za pospješivanje procesa djelotvornijeg uključivanja građanskih inicijativa u razvoj Grada.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

 

Kontakt osoba:

Vlatka Kalafatić

tel: 229-245

e-mail: vlatka.kalafatic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content