Odbor za odnose s vjerskim zajednicama

Sadržaj

Odbor za odnose s vjerskim zajednicama

– poduzima aktivnosti usmjerene pospješivanju i promicanju odnosa Grada i njegovih tijela i vjerskih zajednica na području Grada

– razmatra zahtjeve vjerskih zajednica za financijskom potporom te o njima Gradonačelniku daje mišljenje

– predlaže mjere i aktivnosti usklađivanja djelovanja gradskih tijela u postupanju po pitanjima od značenja za djelovanje vjerskih zajednica.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content