Odbor za nacionalne manjine

Sadržaj

Odbor za nacionalne manjine

– prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčenih sloboda i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina iz nadležnosti Grada odnosno djelokruga rada gradskih tijela

– potiče, podupire i predlaže mjere pospješivanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina na području Grada

– razmatra inicijative i prijedloge od značaja za položaj manjina koje vijeća i predstavnici nacionalnih manjina upućuju Gradonačelniku

– pribavlja i razmatra mišljenja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o nacrtima programa i općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina

– razmatra programe i opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine koje vijeća i predstavnici nacionalnih manjina upućuju Gradonačelniku radi donošenja

– prati i razmatra odnose između vijeća odnosno predstavnika nacionalnih manjina i gradskih tijela te predlaže mjere unaprjeđenja tih odnosa

– razmatra zahtjeve za financiranjem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sredstvima proračuna Grada te njihova izvješća o utrošku sredstava

– obavlja i druge poslove od značenja za pospješivanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina na području Grada.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content