Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

Sadržaj

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

– ocjenjuje usklađenost i inicijativu za uspostavljanje suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave i međunarodnim organizacijama, upravnim tijelima i službama Grada, s gospodarskim, kulturnim i drugim interesima Grada, interesima, ciljevima i sadržajima međunarodnih odnosa Republike Hrvatske, kao i drugim materijalnim mogućnostima ostvarivanja suradnje te o tome daje svoje mišljenje

– razmatra prijedloge sporazuma, programa i drugih akata o suradnji s drugim gradovima i drugim jedinicama lokalne samouprave u inozemstvu i međunarodnim organizacijama i o tome daje svoje mišljenje

– predlaže programe međugradske i međunarodne suradnje Grada te prati i izvještava o njihovom ostvarivanju

– utvrđuje programe odnosno prijedloge programa prekogranične i euroregionalne suradnje Grada te donosi financijski plan upotrebe sredstava stavljenih na raspolaganje Odboru za ostvarivanje tih programa

– prati, usklađuje, usmjerava i potiče provedbu programa te usklađuje stanovišta i djelovanje nositelja i sudionika prekogranične i euroregionalne suradnje na području Grada

– razmatra inicijative i daje mišljenja o prijedlozima za uspostavljanje suradnje Grada s drugim regionalnim vlastima u europskim zemljama te prijedlozima akata i programa kojima se uređuje odvijanje te suradnje

– podupire razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti u istraživanju temeljnih resursa i razvojnih potencijala Grada značajnih za definiranje koncepcije i strategije prekogranične i euroregionalne suradnje

– razmatra stanje osposobljenosti nositelja euroregionalne suradnje za upravljanje procesima europske suradnje na razini Grada te organizira sustav permanentnog osposobljavanja stručnjaka i dužnosnika o pitanjima vezanim uz europsku suradnju i funkcioniranje mehanizama te suradnje

– sudjeluje u organizaciji tribina, seminara i kongresa te obavlja i druge poslove iz područja prekogranične i euroregionalne suradnje od značenja za pospješivanje procesa europske suradnje Republike Hrvatske na gradskoj razini, koji propisima ili drugim aktima nisu povjereni drugim tijelima.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

 

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content