Odbor za kulturu

Sadržaj

Odbor za kulturu

– raspravlja o pitanjima od značenja za kulturu i financiranje javnih potreba u kulturi te predlaže i potiče mjere za unaprjeđenje kulture i kulturne politike grada Osijeka

– razmatra razvojne projekte, studije, dokumentaciju i drugo u funkciji razvoja kulture

– pomaže uspostavljanju i održavanju komunikacije između Grada Osijeka i javnosti

– prati mišljenje javnosti putem društvenih mreža.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Predsjednik Odbora ujedno planira aktivnosti i radi na analizi i provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020.

 

Kontakt osoba:

Kristina Mur

tel.: 229-285

e-mail: kristina.mur@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content