Odbor za komunalno gospodarstvo

Sadržaj

Odbor za komunalno gospodarstvo

– razmatra pitanja koja su propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu i prati nadležnosti Grada u funkcioniranju cjelokupnog komunalnog sustava

– prati organiziranje i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: javnog prijevoza putnika, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, tržnice na malo, održavanja groblja i krematorija, obavljanje dimnjačarskih poslova, javne rasvjeta

– prati i aktivnosti na izgradnji i održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje su nužne za razvoj obavljanja navedenih komunalnih djelatnosti.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Odbor za komunalno gospodarstvo:

  1. Antonio Lozančić, predsjednik
  2. Mirela Filipović
  3. Marina Blažević
  4. Krunoslav Plećaš i
  5. Siniša Gregoran, članovi.

Kontakt osoba:

Zora Milčić

Tel.: 229-154

e-mail: zora.milcic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content