Odbor za informatiku

Sadržaj

Odbor za informatiku

– prati i razmatra pitanja u svezi s održavanjem i izgradnjom informacijskog i informatičkog sustava Grada i njegovih tijela

– razmatra i daje mišljenja Gradonačelniku vezana i uz druga pitanja iz nadležnosti Gradonačelnika u području informatičkog sustava

– obavlja i druge poslove iz područja informatike i informatizacije Grada koje mu povjeri Gradonačelnik.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content