Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu

Sadržaj

Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu

– prati i razmatra pitanja u svezi s utvrđivanjem stanja i politike poticanja razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrta i sajamske djelatnosti
– prati i razmatra pitanja u svezi s utvrđivanjem stanja i politike korištenja prostornih kapaciteta poduzetničke infrastrukture u vlasništvu Grada
– prati i razmatra pitanja koja se odnose na donošenje akata iz područja gospodarstva, poduzetništva, obrta i poljoprivrede
– prati i razmatra te potiče promidžbu Grada u području gospodarstva, poduzetništva, obrta i poljoprivrede te o njima podnosi mišljenja i prijedloge Gradonačelniku
– prati i razmatra pitanja u svezi s utvrđivanjem stanja i politike poticanja poljoprivrede i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada
– prati i razmatra pitanja u svezi s donošenjem i provođenjem mjera zaštite poljoprivrednog zemljišta na području Grada i razminiranja
– razmatra pitanja u svezi s utvrđivanjem i provođenjem programa trošenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
– obavlja i druge poslove iz područja gospodarstva i poljoprivrede Grada koje mu povjeri Gradonačelnik

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu:

  1. Igor Medić, predsjednik
  2. Anamarija Matić-Kardoš
  3. Nada Knezović
  4. Renata Vračević
  5. Domagoj Klobučar i
  6. Matko Mance, članovi.

Kontakt osoba:

Renata Vračević

tel. 229-207

e-mail: renata.vracevic@osijek.hr

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content