Odbor za financije

Sadržaj

Odbor za financije

– razmatra pitanja u svezi s pripremanjem, donošenjem i izvršenjem proračuna Grada

– razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja financijske naravi odnosno čija provedba zahtijeva osiguranje odgovarajućih sredstava i o njima daje Gradonačelniku svoje mišljenje

– razmatra zahtjeve i daje mišljenje o prijedlozima akata upućenih Gradonačelniku na odlučivanje kojima se raspolaže sredstvima proračuna odnosno imovinom Grada

– razmatra i daje mišljenje o financijskim izvješćima i drugim financijskim dokumentima pravnih osoba u vlasništvu Grada

– proučava i razmatra i druga pitanja u svezi s utvrđivanjem i provedbom financijske politike u Gradu i financiranjem javnih potreba.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Odbor za financije:

  1. David Krmpotić, predsjednik
  2. Sibila Jović
  3. Ivana Lišić Lončarić
  4. Andrea Crnković i
  5. Anita Andrić, članice

Kontakt osoba:

Željka Knežević Baić

tel.: 229-266

e-mail: zeljka.knezevic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content