Odbor za EU programe i projekte

Sadržaj

Odbor za EU programe i projekte

– razmatra strateške dokumente Europske unije i temeljem njihovih prioriteta i strateških ciljeva preporučuje strateške projekte Grada Osijeka

– razmatra otvorene javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESI fondova i programa Europske unije, kao i drugih dostupnih izvora financiranja projekata, predlaže prijavu projektnih prijedloga od strateške važnosti za Grad Osijek, predlaže proračun Grada Osijeka za projekt te predlaže izvore sufinanciranja

– razmatra projektne prijedloge u kojima su drugi subjekti zatražili partnerstvo Grada Osijeka u prijavama na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova (ESI fondovi, programi Europske unije i dr. dostupni izvori financiranja projekata) te utvrđuje proračun Grada Osijeka kao prijavitelja ili projektnog partnera

– sudjeluje u izradi, daje mišljenje i preporuke o svim strateškim dokumentima Grada Osijeka vezanim uz povlačenje sredstava EU fondova ili onima koji su nastali tijekom provedbe pojedinih EU projekata

– preporučuje i predlaže dodatne programe izobrazbe i stručnog usavršavanja za djelatnike Grada Osijeka koji pripremaju i provode projekte sufinancirane sredstvima EU

– sudjeluje u i potiče aktivnosti promidžbe projekata i informiranja javnosti o EU projektima Grada Osijeka u provedbi te o strateškim dokumentima Grada vezanim uz povlačenje sredstava EU fondova

– sukladno navedenim poslovima surađuje s drugim radnim tijelima Gradonačelnika, prema područjima koje predloženi projekti pokrivaju odnosno područjima kojima se radna tijela bave.

Odbor ima predsjednika i najmanje deset (10) članova.

Članovi:

 1. Kornelija Mlinarević, predsjednica
 2. Srećko Kukić
 3. David Krmpotić
 4. Ljiljana Belajdžić
 5. Romano Kristić
 6. Dražen Alerić
 7. Josipa Mijoč
 8. Darija Kristić
 9. Damir Šljivac
 10. Željko Andraši
 11. Nada Kožul, članovi.

Kontakt osoba:

Kornelija Mlinarević

tel. 229-283

e-mail: kornelija.mlinarevic@osijek.hr

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova