Odbor za EU programe i projekte

Sadržaj

Odbor za EU programe i projekte

– razmatra strateške dokumente Europske unije i temeljem njihovih prioriteta i strateških ciljeva preporučuje strateške projekte Grada Osijeka

– razmatra otvorene javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESI fondova i programa Europske unije, kao i drugih dostupnih izvora financiranja projekata, predlaže prijavu projektnih prijedloga od strateške važnosti za Grad Osijek, predlaže proračun Grada Osijeka za projekt te predlaže izvore sufinanciranja

– razmatra projektne prijedloge u kojima su drugi subjekti zatražili partnerstvo Grada Osijeka u prijavama na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova (ESI fondovi, programi Europske unije i dr. dostupni izvori financiranja projekata) te utvrđuje proračun Grada Osijeka kao prijavitelja ili projektnog partnera

– sudjeluje u izradi, daje mišljenje i preporuke o svim strateškim dokumentima Grada Osijeka vezanim uz povlačenje sredstava EU fondova ili onima koji su nastali tijekom provedbe pojedinih EU projekata

– preporučuje i predlaže dodatne programe izobrazbe i stručnog usavršavanja za djelatnike Grada Osijeka koji pripremaju i provode projekte sufinancirane sredstvima EU

– sudjeluje u i potiče aktivnosti promidžbe projekata i informiranja javnosti o EU projektima Grada Osijeka u provedbi te o strateškim dokumentima Grada vezanim uz povlačenje sredstava EU fondova

– sukladno navedenim poslovima surađuje s drugim radnim tijelima Gradonačelnika, prema područjima koje predloženi projekti pokrivaju odnosno područjima kojima se radna tijela bave.

Odbor ima predsjednika i najmanje deset (10) članova.

Odbora za EU programe i projekte:

 1. Kornelija Mlinarević, predsjednica
 2. Srećko Kukić
 3. David Krmpotić
 4. Ljiljana Belajdžić
 5. Romano Kristić
 6. Dražen Alerić
 7. Stela Geršić
 8. Sanja Scitovski
 9. Nataša Bošnjak
 10. Damir Bajsić i
 11. Vesna Brezovac, članovi

Kontakt osoba:

Kornelija Mlinarević

tel. 229-283

e-mail: kornelija.mlinarevic@osijek.hr

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova