Odbor za EU programe i projekte

Sadržaj

Odbor za EU programe i projekte

– razmatra strateške dokumente Europske unije i temeljem njihovih prioriteta i strateških ciljeva preporučuje strateške projekte Grada Osijeka

– razmatra otvorene javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESI fondova i programa Europske unije, kao i drugih dostupnih izvora financiranja projekata, predlaže prijavu projektnih prijedloga od strateške važnosti za Grad Osijek, predlaže proračun Grada Osijeka za projekt te predlaže izvore sufinanciranja

– razmatra projektne prijedloge u kojima su drugi subjekti zatražili partnerstvo Grada Osijeka u prijavama na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova (ESI fondovi, programi Europske unije i dr. dostupni izvori financiranja projekata) te utvrđuje proračun Grada Osijeka kao prijavitelja ili projektnog partnera

– sudjeluje u izradi, daje mišljenje i preporuke o svim strateškim dokumentima Grada Osijeka vezanim uz povlačenje sredstava EU fondova ili onima koji su nastali tijekom provedbe pojedinih EU projekata

– preporučuje i predlaže dodatne programe izobrazbe i stručnog usavršavanja za djelatnike Grada Osijeka koji pripremaju i provode projekte sufinancirane sredstvima EU

– sudjeluje u i potiče aktivnosti promidžbe projekata i informiranja javnosti o EU projektima Grada Osijeka u provedbi te o strateškim dokumentima Grada vezanim uz povlačenje sredstava EU fondova

– sukladno navedenim poslovima surađuje s drugim radnim tijelima Gradonačelnika, prema područjima koje predloženi projekti pokrivaju odnosno područjima kojima se radna tijela bave.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) članova.

Odbora za EU programe i projekte:

  1. David Krmpotić, predsjednik
  2. Gordana Stojanović
  3. Sanja Mihalj
  4. Sanja Scitovski
  5. Nataša Bošnjak
  6. Maja Nikolić i
  7. Ivana Lišić Lončarić, članovi.

 

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content