Odbor za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, usluge i podršku IT sektoru (EKI)

Sadržaj

Odbor za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, usluge i podršku IT sektoru (EKI)

– prati, analizira, promiče i predlaže provedbene mjere za stvaranje otvorenog informacijskog prostora s raznovrsnim širokopojasnim uslugama koje građanima omogućuju povećanje kvalitete života, a gospodarstvu uvođenje novih tehnologija i povećanje zaposlenosti

– razmatra pitanja koja su propisana Zakonom o elektroničkim komunikacijama i predlaže mjere koje potiču izgradnju elektroničke komunikacijske mreže i osiguravaju dostupnost širokopojasnog pristupa internetu u Gradu Osijeku

– sudjeluje u provedbi odluke o usklađenju dokumenata prostornog uređenja s planiranim trasama elektroničke komunikacijske infrastrukture prema načelu gradnje integrirane infrastrukture

– nadzire pripremu i provjerava aktivnosti na izgradnji, održavanju i uporabi objekata i uređaja elektroničke komunikacijske infrastrukture

– analizira usluge i predlaže mjere koje potiču sektor informacijskih tehnologija na razvoj novih širokopojasnih usluga za građane i gospodarske subjekte

– surađuje s poduzetnicima iz IT sektora na stvaranju uvjeta za razvoj navedenog sektora u Osijeku.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content