Odbor za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo

Sadržaj

Odbor za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo

– razmatra i prati prostornu koncepciju obnove i razvitka koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka, racionalnog korištenja i zaštite prostora

– razmatra i prati provedbu politike urbanističkog planiranja i uređivanja prostora i zemljišta na području Grada Osijeka

– razmatra studije i elaborate te provedbu konkretnih akcija na području prometa, infrastrukture, graditeljskog nasljeđa i dr.

– sudjeluje u pripremi i razmatra nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja arhitekture, urbanizma i graditeljstva

– s posebnom pažnjom prati izgradnju novih građevina na osobito vrijednim gradskim prostorima

– razmatra sve vrste ugovora iz ovih područja (kupoprodaja, pravo građenja, sufinanciranje izgradnje stambeno-poslovnih građevina, zakup, zamjena, darovanje, nagodba itd.)

– razmatra nacrte programa koji se odnose na raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada i sudjeluje u izradi programa pripreme zemljišta za izgradnju za narednu godinu

– razmatra prijedloge odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnina (neizgrađeno građevinsko zemljište)

– razmatra prijedloge odluka o kupovini nekretnina

– obavlja i druge poslove od značaja za unaprjeđenje područja arhitekture, urbanizma i graditeljstva.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Odbor za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo:

  1. Nataša Bošnjak, predsjednica
  2. Sanja Scitovski
  3. Nada Zebić
  4. Silvija Mlinarević
  5. Sanda Pašuld
  6. Mirko Živković i
  7. Damir Bajsić, članovi

Kontakt osoba:

Ivana Miličević

Tel.: 229-116

e-mail: ivana.milicevic@osijek.hr

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content