Gradonačelnik raspisao Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.

Objavljeno: 02.02.2023

Gradonačelnik Grada Osijeka 31. siječnja 2023., raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.

Javni natječaj s natječajnom dokumentacijom i uputama o načinima predaje prijava objavljen je na službenoj internet stranici Grada Osijeka (https://www.osijek.hr/gradska-uprava/udruge/) i internet stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 2. ožujka 2023.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 163.824,00 eura.

Javni natječaj raspisan je za dvanaest područja financiranja i to:

1. Ljudska i manjinska prava (iznos: 6.640,00 eura)
2. Demokratizacija i razvoj civilnog društva (iznos: 6.640,00 eura)
3. Stvaralaštvo mladih (iznos: 26.545,00 eura)
4. Zaštita potrošača (iznos: 2.650,00 eura)
5. Počasna garda (iznos: 8.000,00 eura)
6. Zaštita okoliša i održivi razvoj (iznos: 9.291,00 eura)
7. Komunalno stambeno područje (iznos: 3.318,00 eura)
8. Gospodarstvo (iznos: 6.660,00 eura)
9. Izvaninstitucionalno obrazovanje (iznos: 4.000,00 eura)
10. Socijalne djelatnosti i zaštita zdravlja (iznos: 57.000,00 eura)

Potpodručja financiranja:

10.1. Socijalno-humanitarna djelatnost i zaštita zdravlja (iznos: 26.000,00 eura) (Pozicija 2001)
10.2. Unapređenje života umirovljenika (projekti udruga umirovljenika) (iznos: 27.000,00 eura) (Pozicija R1998)
10.3. Pružanje psihosocijalne pomoći i SOS telefon (iznos: 4.000,00 eura) (Pozicija R1999)
11. Udruge proistekle iz Domovinskog rata (iznos: 26.500,00 eura)
12. Financije (iznos: 6.640,00 eura)

Osim ovog Javnog natječaja u 2023. Gradonačelnik će raspisati i :

1. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci (ukupno: 50.045,00 eura)
2. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. (ukupno: 6.600,00 eura)
3. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. (ukupno: 16.000,00 eura)
4. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. (ukupno: 13.272,00 eura)

5. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. (ukupno: 79.634,00 eura)
6. Javni poziv za financiranje podrške institucionalnim i organizacijskom razvoju udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. (ukupno: 6.600,00 eura)

Ukupna sredstva za provedbu javnih natječaja i poziva u 2023. iznose 335.975,00 eura.

Skip to content